Louis : 13501169498

扫码咨询

意大利移民
意大利移民您当前的位置 >>> 首页 >>> 房产托管

 

1.1       房屋委托出租

1.2       代收代缴公共各种事业费用

1.3       报修维修服务

1.4       定期巡视和保洁房屋

1.5       代收房租及个人所得税清算上缴

 

1